คุณภาพชีวิต ที่ดิน ที่อยู่อาศัย

มูลนิธิชุมชนไท  จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้านอุบลราชธานี

13 ธ.ค.2565 เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท 
จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมาย คปสม. เพื่อตอบข้อสงสัยรวมถึงค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในสมาชิก 

ประคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา หลังมีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยในการประชุมได้แนะนำตัวและประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนงานที่ผ่านมา และการสนับสนุนการขับเคลื่อนต่อไป
Subscribe to RSS - คุณภาพชีวิต ที่ดิน ที่อยู่อาศัย

User login